RAASI Nr. 1/2019

  • Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
  • No. 1 / 2019
  • ISSN 2587-3768
  • E-ISSN 2587-3776

Пиструил Игорь Владимирович, Грицюта Оксана Александровна, Скребки верхнепалеолитической стоянки Анетовка 1 / Scrapers of the Upper Paleolithic site Anetovka 1

Cristian Eduard Ştefan, Noi descoperiri de tip Vădastra la Romula (Reşca, jud. Olt), România / New finds of Vădastra type at Romula (Reşca, Olt County), Romania

Gabriel Vasile, Analiza antropologica a scheletelor eneolitice din necropola asezarii eponime de la Gumelnita (jud. Calarasi) / Anthropological analysis of the Eneolithic skeketons from the necropolis of the eponymous settlement at Gumelnița (Călăraşi county, Romania)

Adela Kovacs, Muluri decorative şi piese masive din lut aparţinând culturii Cucuteni din Muzeul Judeţean Botoşani / Decorative moldings and massive objects made of clay from Cucuteni culture, in Botoşani County Museum

Olivier Weller, Robin Brigand, Un projet franco-moldave: Dynamiques de peuplement, territoires et ressources naturelles dans la Préhistoire récente de Moldavie (5500-3000 BC) / Un proiect franco-moldav: dinamica de populare, teritorii şi resurse naturale în preistoria recentă a Moldovei (5500-3000 î. Chr.)

Vasile DIACONU, Toponimele „cetăţuia” şi „cetate” din zona Neamţului – confirmări şi infirmări ale prezenţei unor situri arheologice / The toponyms „cetăţuia” and „cetate” from Neamt area – confirmation and refutation of the presence of the archaeological sites

Alexandru Morintz, Povestea a trei culturi arheologice cu denumiri neobișnuite: Cernavoda I, Cernavoda III și Cernavoda II. Un demers istoriografic / The story of three archaeological cultures with unusual names: Cernavoda I, Cernavoda III, and Cernavoda II. A historiographical approach

Разумов Сергей Николаевич, Лысенко Сергей Дмитриевич, Синика Виталий Степанович, Тельнов Николай Петрович, Курган бронзового века № 2 группы «ДОТ» у с. Глиное на Нижнем Днестре / Bronze Age barrow No. 2 of the “DOT” group near Glinoe village on the Lower Dniester

Агульников Сергей Михайлович, Процесс сложения и материальные компоненты погребального обряда Белозерской культуры в Пруто-Днестровском междуречье / The process of formation the funeral rite in the Belozerka culture from the Pruto-Dniester area and its material components

Вальчак Сергей Борисович, Синика Виталий Степанович, Лукасик Сильвия, Поспешны Лукаш, Горболь Николай Юрьевич, Предскифские погребения группы «Сад» у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра / Pre-Scythian graves of the “Garden” group near Glinoe villageon the left bank of the Lower Dniester

Alexandru Berzovan, Adela Kovács, Alexandru Nechifor, O nouă cetate din epoca fierului la Bucecea / Cerviceşti – Pădurea Găvanului, judeţul Botoşani (sec. V-III î.Chr.) / A new Iron Age fort at Bucecea / Cervicești – Pădurea Găvanului, Botoșani County (5th – 3rd centuries BC)

George-Dan Hânceanu, Ipoteze privind scopul perforării vaselor de lut şi de bronz din situl de la Roşiori-Dulceşti (jud. Neamţ) / Assumptions for perforations the clay and bronze pots from the site of Roşiori – Dulceşti (Neamţ County)

Симоненко Сергей Олегович, Погребение черняховской культуры из с. Большой Молокиш на левобережье Среднего Днестра / Burial of Chernyakhov culture from the Bolshoj Molokish village on the left bank of the Middle Dniester

Robert Daniel Simalcsik, Date paleoantropologice comparative la câteva populații aparținând culturii Sântana de Mureș-Cerneahov / Comparative palaeoanthropological data of several populations belonging to the culture of Sântana de Mureș-Chernyakhov

Angela Simalcsik, Vlad Vornic, Primul caz de acondroplazie descoperit în Republica Moldova. Necropola medievală de la Costești-Gârlea, mormântul 19 / The first case of achondroplasia discovered in the Republic of Moldova. Medieval necropolis from Costești-Gârlea, grave 19

Dorina Onică, Ethnographic landscapes as a resource for sustainable development. Case study: Republic of Moldova / Peisajele etnografice ca sursă pentru dezvoltarea durabilă. Studiu de caz: Republica Moldova

Mariana Cocieru, Evoluţia reprezentaţiilor de artă dramatică tradiţională / The evolution of traditional dramatic art representations

Gheorghe Nicolaescu, Armonica de gură – particularităţi organologice / Mouth harmonica – organological particularities

Cătălin-George Fedor, Studiu de antropologie socială într-o comunitate aflată la confluenţa a două regiuni istorice ale României / A Social Anthropology Study in a Confluence of Two Romanian Historical Regions Community

Monica Șandor-Chicideanu, Mihai Constantinescu, Necropola din epoca bronzului de la Plosca/The Bronze Age Necropolis from Plosca, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019, 302 pagini, 39 de figuri, 142 de planşe (Cristian Eduard Ştefan)

Vasile Haheu (coord.), Giurgiulești – vestigii arheologice de la Prutul Inferior, Editura Liceum, Chișinău, 2019, 276 pagini (Vasile Diaconu)

Lista autorilor

Spread the love