Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI) utilizează sistemul de evaluare colegială (peer review) pentru recunoașterea academică a publicației. Sistemul peer review este un proces de evaluare a articolelor științifice realizat pentru fiecare lucrare de cel puțin doi referenți/evaluatori cu drepturi egale, specialiști/experți în domeniul în care este conceput articolul evaluat. Evaluatorii verifică conformitatea regulilor de publicare, identifică abaterile de la regulile standard și propun îmbunătățiri și corecturi.

Colegiul editorial alege evaluatorii pentru fiecare articol în parte, în funcție de domeniul abordat de lucrare. Evaluatorii sunt aleși din lista de specialiști care sunt membri ai colegiului peer review al RAASI, cu condiția ca aceștia să nu fie afiliați la aceeași instituție cu autorul/autorii lucrării, în scopul evitării conflictului de interese. Evaluatorii întocmesc câte un referat pentru fiecare articol, pe care-l trimit secretarului de redacție, care, la rândul său, transmite autorilor observațiile făcute de referenți. Dacă o evaluare din cele două făcute pentru fiecare articol este negativă (respinge contribuția), editorul responsabil al revistei solicită colegiului peer review o a treia evaluare.

Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI) nu publică lucrări care au fost publicate anterior sau care urmează să fie publicate simultan în alte reviste de specialitate.

Arheologie: Ion CIOBANU, Dr. Alin FRÎNCULEASA, Dr. Paul PETTITT, Dr. Mircea ANGHELINU, Dr. Denis TOPAL, Dr. Cristian Eduard ȘTEFAN, Dr. Daniel GARVĂN, Dr. Vasile DIACONU, Dr. Roxana MUNTEANU, Dr. Bianca PREDA-BĂLĂNICĂ, Marian LIE, Dr. Vitalij SINIKA, Cristina-Elena CORDOȘ, Dr. Alexandru BERZOVAN, Dr. Ștefan HONCU, Dr. Lavinia GRUMEZA, Dr. George BODI, Dr. Victor COJOCARU, Dr. Andrei COROBCEAN, Dr. Raluca KOGĂLNICEANU, Dr. Vlad VORNIC

Antropologie: Dr. Angela SIMALCSIK, Dr. Gabriel VASILE, Dr. Dmitriy KIRICENKO, Dr. Robert Daniel SIMALCSIK

Arheozoologie: Dr. Valentin DUMITRAȘCU

Paleontologie: Dr. Ștefan VASILE, Bogdan-Stelian HAIDUC

Numismatică: Dr. Lucian MUNTEANU, Dr. Lilia DERGACIOVA

Traseologie: Dr. doc. Oksana HRYTSIUTA

Sociologie: Dr. Cătălin-George FEDOR, Dr. Ioan Sebastian BRUMĂ

Etnologie și folclor: Dr. Dorina ONICĂ, Dr. Mariana COCIERU

Componența colegiului peer review se poate modifica în funcție de subiectele articolelor primite la redacție.

Spread the love