RAASI Nr. 4/2022

  • Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI)
  • No. 4 / 2022
  • ISSN 2587-3768
  • E-ISSN 2587-3776

Daniel Garvăn, Gabriel Stăicuţ, Gabriela Sava, Câteva elemente de datare a așezării Boian–Giulești de la Pietrosu (judeţul Buzău) // Chronological markers of the Boian–Giuleşti site from Pietrosu (Buzău County)

Cristian Eduard Ștefan, Early metallurgy north of Danube: A necklace from a Boian – Vidra grave discovered at Glina–La Nuci // Metalurgia timpurie la nord de Dunăre: un colier dintr-un mormânt Boian –Vidra descoperit la Glina–La Nuci

Adela Kovács, Unelte din cultura Cucuteni: polonicele din lut între utilitate practică și simbol // Tools from Cucuteni Culture: Ladles made in clay, between everyday use and symbol

Maria-Cristina Ciobanu, Felix-Adrian Tencariu, Recent discoveries of mat imprints on pottery from Cucuteni–Cetăţuie (Iași County, Romania). Thoughts and experimental tests on the use of braided supports in forming prehistoric ceramics // Descoperiri recente de impresiuni de rogojină pe ceramică de la Cucuteni–Cetăţuie (jud. Iași, România). Consideraţii și teste experimentale privind utilizarea suporturilor împletite în modelarea ceramicii preistorice

Svitlana V. Ivanova, The North-West frontier of the Black Sea steppe in the Early Bronze Age // Nord-Vestul Mării Negre ca „spațiu de frontieră” al stepei la începutul epocii bronzului

Alin Frînculeasa, Daniel Garvăn, Angela Simalcsik, Octav Negrea, Roxana Munteanu, Cătălin Dinu, Ana Ilie, Laurenţiu Grigoraș, Ritualul Iamnaia și persistenţe locale în prima jumătate a mileniului al III-lea (complexe funerare cercetate în anul 2021 în nordul Munteniei) // The Yamnaya ritual and local persistence in the first half of the third millennium BC (funerary features researched in 2021 in northern Muntenia)

Bianca Preda-Bălănică, Note on a Pădureni type shaft-hole axe from northern Muntenia // Notă despre un topor de tip Pădureni din nordul Munteniei

József Puskás, Zoltán-József Botha, Contacts between south-eastern Transylvania and the Upper Tisza Basin during the Middle and the Late Bronze Age // Contacte între sud-estul Transilvaniei și bazinul superior al Tisei în perioadele mijlocie și târzie ale epocii bronzului

Dmitriy A. Kiricenko, Angela Simalcsik, Modificarea formei capului/craniului în Caucazul de Sud și Orientul Apropiat în perioada târzie a epocii bronzului – perioada timpurie a epocii fierului. Date arheologice și antropologice // Changing the shape of the head/skull in the Southern Caucasus and the Middle East in the Late Bronze Age and Early Iron Age. Archaeological and anthropological data

Lucian Munteanu, Nicoleta Vornicu, Contribuţii la problema imitaţiilor de denari romani imperiali din Moldova. Descoperirea monetară din necropola de la Dumitreștii Gălăţii (comuna Schitu Duca, judeţul Iași, România) // Contributions to the topic of imitations after Roman imperial denarii from Moldavia. The monetary discovery from the necropolis of Dumitreștii Gălății (Schitu Duca Commune, Iași County, Romania)

George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Lăcrămioara-Elena Istina, Necropola din secolele II-III d. Hr. de la Porcești/Moldoveni (punctul Dealul Gabăra), judeţul Neamţ, România. Interpretări arheologice și antropologice despre câteva morminte de incineraţie // The necropolis from the 2nd-3rd centuries AD from Porcești/Moldoveni (Dealul Gabăra point), Neamţ County, Romania. Archaeological and anthropological interpretations of several cremation graves

Ștefan Honcu, Un nou tip de amforă atestat în Barbaricum-ul de la est de Carpaţi. Amfora de tip Forlimpopoli descoperită la Polocin // A new type of amphora attested in Barbaricum in east Carpathians area. The Forlimpopoli amphora type discovered at Polocin

Gabriel Vasile, Osteodistrofia biparietală – o manifestare neobișnuită. Asupra unui schelet medieval de pe teritoriul României // Biparietal osteodistrophy – a rare condition. On a Medieval skeleton on the territory of Romania

Robert Daniel Simalcsik, Populaţii medievale de pe teritoriul statului medieval moldovenesc comparate prin câteva elemente antropologice // Mediaeval populations on the territory of the Mediaeval State of Moldova compared through some anthropological elements

George-Dan Hânceanu, Andrei Baltag, Cercetări arheologice din anii 1969-1970 în cimitirul medieval al bisericii Precista Mică din Roman // Archaeological research from 1969-1970 in the medieval cemetery of the Precista Mică Church in Roman

George-Cătălin Fedor, Memorie colectivă și specific local într-o comunitate rurală moldovenească // Collective memory and local specific in a Moldovan rural community

Cristian Eduard Ștefan, prezentare de carte/book presentation: Adela Kovács, Alexandru Nechifor, Constantin Aparaschivei, Frumuseţea transpusă în lut. Catalogul statuetelor antropomorfe cucuteniene din Muzeul Judeţean Botoșani versus Яна Яковишина, Оксана Куценяк // Yana Yakovyshyna, Oksana Kutseniak, Трипільська антропоморфна пластика у фондах Львівського історичного музею // The Trypillian anthropomorphic plastic art in the collection of Lviv Historical Museum

Spread the love