Manuscrisele vor fi trimise la adresa de e-mail a redacției jaais.raasi@gmail.com sau la adresa editorului responsabil al revistei angellisimal@gmail.com.

Pentru a facilita apariția revistei în termenii stabiliți de colegiul editorial și de redacție, vă rugăm să respectați termenul limită de trimitere a lucrărilor – 30 aprilie a fiecărui an.

Revista nu percepe taxe pentru procesarea și editarea articolelor. Autorii primesc cu titlu gratuit câte un exemplar al revistei în care este publicat articolul.

NORME DE REDACTARE (LIMBA ROMÂNĂ), recomandări generale

Revista are următoarele secţiuni: Studii; Materiale; Sinteze; Valorificarea / revalorificarea unor vechi loturi de materiale şi colecţii; Recenzii, note, discuţii.

Text
1. Dimensiunile paginii: A4: sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.
2. Font Times New Roman, spaţiere 1,15 rânduri, titlul articolului – 14 puncte, cu majuscule; numele autorului – 12 puncte; afilierea instituţională şi adresa de e-mail – 12 puncte; text articol – 12 puncte; cuvinte‐cheie, rezumate – 10 puncte; referinţe bibliografice – 11 puncte.
3. Text format .doc sau .docx.
4. Ilustraţie trimisă în fişiere separate, fie inclusă în text (figuri, numerotate cu cifre arabe), fie la sfârșitul articolului (planșe, numerotate cu cifre romane).
5. Un rezumat în limba română (maxim 500 de cuvinte) şi unul tradus în limba engleză şi cinci cuvinte‐cheie în limba română şi traduse în limba engleză.
6. Detalii privind autorii: gradul ştiinţific, afilierea instituţională, adresa de email.

Trimiterile bibliografice / citările
1. Vor cuprinde numele autorului, anul, pagina şi vor fi inserate în paranteze rotunde, la sfârşitul frazei / paragrafului. Exemplu: (Necrasov 1990, p. 78).
2. În cazul unui autor cu mai multe contribuţii din acelaşi an, se va face departajarea prin adăugarea unei litere. Exemplu: (Cristescu 1995a; Cristescu 1995b).
3. În cazul contribuţiilor cu trei autori, se vor menționa numele tuturor. Exemplu: (Necrasov, Antoniu, Știrbu 1998).
4. În cazul contribuţiilor cu minim patru autori și mai mulți, se va trece numele primului autor, după care se adaugă et alii şi anul. Exemplu: (Botezatu et alii 1992).

Lista bibliografică
1. Carte, exemplu: Teodorescu 1982: D. Teodorescu, Mic atlas de anatomia omului, Bucureşti, 1982.
2. Articol într‐o lucrare colectivă, exemplu: Blondiaux 1994: J. Blondiaux, A propos de la dame d’Hochfelden et de la practique cavaliere: discussion autour des sites fonctionnels femoraux, în: L. Buchet (ed.), La femme pendant le Moyen Age et l’Epoque Moderne, Paris, 1994, p. 97-110.
3. Articol într‐o revistă periodică, exemplu: Cantemir, Botezatu 1995: P. Cantemir, D. Botezatu, Caracterizarea antropologică a populaţiei feudale de la Gherăeşti (jud. Neamţ), Studii şi Cercetări de Antropologie 32, 1995, p. 3-7.
Recomandăm folosirea întregului nume al revistei (de exemplu, Arheologia Moldovei) şi nu a formei abreviate (ArhMold).
4. La articolele cu patru sau mai mulţi autori, în lista bibliografică se vor trece toţi autorii, exemplu: Paine et alii 2007: R. R. Paine, D. Mancinelli, M. Ruggieri, A. Coppa, Cranial trauma in Iron Age Samnite Agriculturists, Alfedena, Italy: Implications for Biocultura land Economic Stress, American Journal of Physical
Anthropology 132, 2007, p. 48-58.

Ilustraţia (color sau alb-negru)
1. Pentru fiecare ilustraţie se face trimiterea în text, între paranteze rotunde (Fig. 1, Gr. 1, Tab. 1, Pl. I).
2. Lista figurilor trebuie să se găsească la sfârşitul articolului, în limba în care este scris articolul şi în limba engleză.
3. Ilustraţia poate fi concepută atât sub formă de planşe (plasate la sfârșitul articolului, după bibliografie, Pl. I), cât şi sub formă de figuri (incluse în text, Fig. 1).
4. Ilustrațiile pot avea următoarele dimensiuni:
– planșele pe întreaga pagină, de 119×181 mm (această dimensiune permite adăugarea unei legende de două rânduri; în cazul în care legenda ocupă mai multe rânduri, rezervați o porțiune albă în partea de jos a planșei care să permită decuparea acesteia);
– figuri care ocupă jumătate de pagină, fie orientate pe verticală, de 57×173 mm, fie pe orizontală, de 119×90 mm.
5. Textul inclus în ilustraţie (numerotarea părţilor componente ale unei planşe, denumiri de localităţi pe o hartă creată de autor etc.) trebuie scris cu font Arial Regular 9 cu cifre (1, 2, 3) sau litere mici (a, b, c).
6. Ilustraţia trebuie trimisă în format JPG sau TIFF, rezoluţie minim 300 dpi.
7. Graficele trebuie trimise incluse în text şi în format excel (.xls sau .xlsx).
8. Tabelele trebuie trimise în format .doc sau .docx.primesc cu titlu gratuit câte un exemplar al revistei în care a fost publicat articolul.

Spread the love