RAASI Nr.2/2020

  • Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI)
  • No. 2 / 2020
  • ISSN 2587-3768
  • E-ISSN 2587-3776

Cătălin-George Fedor, Why Archaeology, Anthropology and Interdisciplinary Studies? / De ce Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare?

Ihor V. Pistruil, Oksana A. Hrytsiuta, Bison rib artefacts from the Upper Paleolithic settlement of Anetovka 2 (Ukraine) / Artefactele din coaste de bizon din staţiunea paleolitică superioară Anetovka 2

Cristian Eduard Ştefan, Despre un tip de figurină antropomorfă din aria culturii Vinča / About an anthropomorphic figurine type from Vinča culture

Adela Kovács, Miniature with anthropomorphic features. Observations on a vessel discovered at Cerviceşti Deal -La Morişcă (Mihai Eminescu commune, Botoşani County) / Miniatural cu caracteristici antropomorfe. Consideraţii asupra unui vas descoperit la Cerviceşti Deal-La Morişcă (comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani)

Alin Frînculeasa, Endangered monuments: in rescue of the mutilated and anonymous burial mounds of the steppe / Monumente în pericol: salvarea movilelor funerare mutilate și anonime din stepă

Dmitriy Al. Kirichenko, The sword-rapier of The Middle Bronze Age from Zayamchay (Azerbaijan) / Sabia-rapieră din perioada mijlocie a epocii bronzului descoperită la Zayamchay (Azerbaidjan)

Vasile Diaconu, Casandra Brașoveanu, A bronze dagger from the Moldavian Subcarpathians / Un pumnal de bronz din Subcarpaţii Moldovei

Ozana-Maria Petraru, Luminiţa Bejenaru, Vasilica-Monica Groza, Mariana Popovici, Dimensional variability of the human second molar (M2) in Bronze Age populations from North-East Romania / Variabilitatea dimensională a celui de al doilea molar (M2) uman în populaţii de epoca bronzului din nord-estul României

József Puskás, Așezarea culturii Noua de la Albiș/Kézdialbis– Rétremenő (judeţul Covasna) / The settlement of the Noua culture from Albiș/Kézdialbis–Rétremenő (Covasna County)

Imola Kelemen, Animalele „cenușarelor” culturii Noua din perioada târzie a epocii bronzului de la Albiș/Kézdialbis– Rétremenő (judeţul Covasna). Analiză arheozoologică / Animals at the Late Bronze Age Noua culture ”ashmounds” from Albiș/Kézdialbis–Rétremenő (Covasna County). Archaeozoological analysis

Виталий С. Синика, Сергей Д. Лысенко, Сергей Н. Разумов, Николай П. Тельнов, Скифская гробница с мечом типа Солоха на Нижнем Днестре / Scythian tomb with the sword of the Solokha type in the Lower Dniester region

George-Dan Hânceanu, Vasele miniaturale din aşezarea dacilor liberi de la Roşiori (jud. Neamţ) / The miniatural vessels from the settlement of the free Dacians from Roşiori (Neamţ County)

Gabriel Vasile, Situl arheologic Brăila Cartier Brăiliţa, campania 2018. Analiza antropologică a resturilor scheletice de incineraţie / Brăila Cartier Brăiliţa, archaeological site, 2018 campaign. Anthropological analysis of cremated skeletal remains

Robert Daniel Simalcsik, Analiza antropologică a osemintelor din groapa comună de la Horleşti, judeţul Iaşi (România) / Anthropological analysis of the Horleşti mass grave bones, Iaşi County (Romania)

Lucian Munteanu, Ştefan Honcu, Dan Aparaschivei, Descoperiri monetare din necropola bisericii „Talpalari” din Iaşi / Coins found in the necropolis of the „Talpalari” Church in Iași

Angela Simalcsik, The health status of subadults exhumed from the cemetery of the wooden church in Călugăreni (Giurgiu, Romania) / Starea de sănătate a subadulţilor deshumaţi din cimitirul afferent „Bisericii de lemn” din Călugăreni (Giurgiu, România)

Vasilica-Monica Groza, Mariana Popovici, Luminiţa Bejenaru, Ozana-Maria Petraru, Preliminary study of human skeleton with syphilis discovered in the postmedieval city of Iaşi (Romania) / Studiul preliminar al unui schelet uman cu sifilis descoperit în oraşul postmedieval Iaşi (România)

Cătălin-George Fedor, Studiu de antropologie socială într-o comunitate aflată la confluenţa a două regiuni istorice ale României (partea a doua) / A social anthropology study of a community located at the confluence of two Romanian historical regions (second part)

Mariana Cocieru, Interferenţa creaţiei tradiţionale cu literatura scrisă din Basarabia / The interference of traditional creation with written literature from Bessarabia

Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Sorin Ignătescu, Luminiţa Bejenaru, Simina Margareta Stanc, Comunităţile cucuteniene din zona Târgului Frumos. Cercetări interdisciplinare în siturile de la Costeşti şi Giurgeşti, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, 350 pagini (Adela Kovács)

Евгений Сава, Серг ей Агульников, Игорь Манзура / Eugen Sava, Serghei Agulnicov, Igor Manzura, Исследования курганов в Буджакской степи (1980-1985 гг.) / Cercetarea tumulilor din stepa Bugeacului (1980-1985), Biblioteca „Tyragetia” XXX, Bons Offices, Chişinău, 368 pagini (Angela Simalcsik)

Жорес Алферов / Jores Alfiorov, Власть без мозгов. Отделение науки от государства / Puterea fără creier/fără minte. Separarea ştiinţei de stat, Editura Родина, Москва, 256 pagini (Anatol Petrencu)

Lista autorilor

Spread the love