Colegiul de evaluare colegială

Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI) utilizează sistemul evaluării colegiale (peer review), în scopul recunoașterii academice a publicației. Sistemul peer review este un proces de evaluare a lucrărilor științifice de către doi referenți egali în drepturi, specialiști/experți în domeniul în care este conceput articolul evaluat. Referenții verifică respectarea normelor de publicare, identifică abaterile de la normele standardizate și aduc sugestii, îmbunătățiri și corecturi. 

Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI) nu publică lucrări care au fost anterior publicate sau care urmează a fi publicate simultan în alte reviste de specialitate.

Componența colegiului de evaluare:

Arheologie: Ion CIOBANU, Dr. Alin FRÎNCULEASA, Dr. Paul PETTITT, Dr. Denis TOPAL, Dr. Cristian Eduard ȘTEFAN, Dr. Adela KOVÁCS, Daniel GARVĂN, Dr. Vasile DIACONU, Dr. Roxana MUNTEANU, Dr. Raluca KOGĂLNICEANU, Dr. Andrei COROBCEAN, Dr. Vlad VORNIC, Dr. Victor COJOCARU, Dr. Lavinia GRUMEZA, Dr. Ștefan HONCU, Dr. Alexandru BERZOVAN, Dr. Marian LIE, Cristina-Elena CORDOȘ

Antropologie: Dr. Angela SIMALCSIK, Dr. Gabriel VASILE, Dr. Dmitriy KIRICENKO

Arheozoologie: Dr. Valentin DUMITRAȘCU

Paleontologie: Dr. Ștefan VASILE, Dr. Bogdan HAIDUC

Numismatică: Dr. Lucian MUNTEANU

Traseologie: Dr. Oksana HRYTSIUTA

Sociologie: Dr. Cătălin-George FEDOR

Etnologie și folclor: Dr. Dorina ONICĂ, Dr. Mariana COCIERU

Componența colegiului de evaluare poate suferi modificări, în funcție de tematica în care se încadrează articolele primite la redacție.

Spread the love