Manuscrisele vor fi trimise la adresa de e-mail a redacției jaais.raasi@gmail.com

Pentru a facilita apariția revistei în termenii stabiliți de colegiul editorial și de redacție, vă rugăm să respectați termenul limită de trimitere a lucrărilor – 31 martie a fiecărui an.

Revista nu percepe taxe pentru procesarea și editarea articolelor. Autorii primesc cu titlu gratuit câte un exemplar al revistei în care a fost publicat articolul.

Norme de redactare (limba română)

Revista are următoarele secţiuni: Studii; Descoperiri excepţionale; Sinteze; Valorificarea/revalorificarea unor vechi loturi de materiale şi colecţii; Recenzii, note, discuţii

 Recomandări generale:

Text

 1. Dimensiunile paginii: A4: sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.
 2. Font Times New Roman, spaţiere 1,15 rânduri, titlul articolului – 14 puncte, cu majuscule; numele autorului – 12 puncte; text articol – 12 puncte; cuvinte‐cheie, rezumate şi referinţe bibliografice – 10 puncte.
 3. Text format .doc sau .docx.
 4. Ilustraţie trimisă în fişiere separate, nu într‐un document Word sau PDF şi nici inclusă în text.
 5. Un rezumat în limba română şi unul tradus în limba engleză şi cinci cuvinte‐cheie în limba română şi traduse în limba engleză.
 6. Detalii privind autorii: gradul ştiinţific, afilierea instituţională, adresa de email.

 Trimiterile bibliografice / citările

 1. Vor cuprinde numele autorului, anul, pagina şi vor fi inserate în paranteze rotunde, la sfârşitul frazei / paragrafului. Exemplu: (Necrasov 1990, p. 78).
 2. În cazul unui autor cu mai multe contribuţii din acelaşi an, se va face departajarea prin adăugarea unei litere. Exemplu: (Cristescu 1995a; Cristescu 1995b).
 3. În cazul unei contribuţii cu cel puţin trei autori, se va trece numele primului autor, după care se adaugă et alii şi anul.
 4. Recomandăm folosirea întregului nume al revistei (de exemplu, Arheologia Moldovei) şi nu a formei abreviate.

 Lista bibliografică

 1. Carte, exemplu:

Teodorescu 1982: D. Teodorescu, Mic atlas de anatomia omului, Bucureşti, 1982.

 1. Articol într‐o lucrare colectivă, exemplu:

Blondiaux 1994: J. Blondiaux, A propos de la dame d’Hochfelden et de la practique cavaliere: discussion autour des sites fonctionnels femoraux, în: L. Buchet (ed.), La femme pendant le Moyen Age et l’Epoque Moderne, Paris, 1994, p. 97-110.

 1. Articol într‐o revistă periodică, exemplu:

Cantemir, Botezatu 1995: P. Cantemir, D. Botezatu, Caracterizarea antropologică a populaţiei feudale de la Gherăeşti (jud. Neamţ), Studii şi Cercetări de Antropologie 32, 1995, p. 3-7.

 1. În cazul în care o lucrare are trei sau mai mulţi autori, trimiterea bibliografică din paranteze se va face cu prescurtarea et alii, iar în lista bibliografică se vor trece toţi autorii, exemplu:

Paine et alii 2007: R. R. Paine, D. Mancinelli, M. Ruggieri, A. Coppa, Cranial trauma in Iron Age Samnite Agriculturists, Alfedena, Italy: Implications for Biocultura land Economic Stress, American Journal of Physical Anthropology 132, 2007, p. 48-58.

 Ilustraţia (color sau alb-negru)

 1. Pentru fiecare ilustraţie se face trimiterea în text, între paranteze rotunde (fig. 1, gr. 1, tab. 1, pl. 1).
 2. Lista figurilor trebuie să se găsească la sfârşitul articolului, în limba în care este scris articolul şi în limba engleză.
 3. Ilustraţia poate fi concepută atât sub formă de planşe, cât şi de figuri mai mici, care vor fi incluse în text.
 4. Textul inclus în ilustraţie (numerotarea părţilor componente ale unei planşe, denumiri de localităţi pe o hartă creată de autor etc.) trebuie scris cu font Times New Roman 11.
 5. Ilustraţia trebuie trimisă în format JPG sau TIFF, rezoluţie minim 300 dpi, precum şi în format Corel Draw (.cdr).
 6. Graficele trebuie trimise incluse în text şi în format excel (.xls sau .xlsx).
 7. Tabelele trebuie trimise în format .doc sau .docx.

 

Spread the love